شیراز

شهر راز_شهر باغ_شهر شعر_شهر بهار

سید علاءالدین حسین (ع)
ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٧  کلمات کلیدی: شیراز ، فرهنگ مردم ، مشاهیر شیراز ، shiraz
حسن بن موسی برادر شاهچراغ نیز با برادران دیگر به شیراز آمد و پنهان بود ولی بعداً به دست مأمورین حکومت کشته شد.
متأخرین نوشته اند جسدش را در زمان صفویه یافته اند و حال آن که در کتب قرن هشتم از مدفن آن حضرت نام برده اند و شیرازنامه تصریح کرده است که (در محلت باغ قتلغ از محلات شیراز است و به گنبد باغ اشتهار یافته چه در ایام سلطنت اتابک شخص مبارکش ظاهر گشت و بر سر او گنبدی ساخته بودند).
در شدالازار و هزارمزار نیز از آن بقعه به عنوان روضه ای قدیمی نام برده شده. از آثار دوران صفوی در حرم سیدعلاءالدین حسین تعمیری است که در زمان شاه اسماعیل صفوی صورت گرفته و هنوز قسمتی از کاشی های معرق آن در موزه پارس شیراز موجود است. این امام زاده نیز دارای موقوفات زیادی است که اخیراً ضابطه صحیحی برای بهره برداری از آن ترتیب داده شده