صا شیراز

شرکت صا شیراز یکی از ۶ شرکت تشکیل دهند صا ایران می باشد.که در سال ١٣۵٠تاسیس شده است.
شرکت صنایع الکترونیک شیراز به عنوان یکی از شرکت های تخصصی صا ایران در زمینه انجام تحقیقات، طراحی ، تولید و تأمین محصولات و خدمات در حوزه های مختلف فناوری الکترونیک (الکترونیک دریائی، الکترونیک موشکی، الکترونیک هوائی و کنترل، الکترونیک پزشکی، الکترواپتیک و لیزر، رادار، جنگهای الکترونیک (جنگال)، لامپهای مایکروویو، مراکز سوئیچ تلفن، تجهیزات اندازه گیری و اندازه شناسی (کالیبراسیون) و الکترونیک مصرفی، با تکیه بر پتانسیل درونی و فرصت های محیطی و با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی در سطح ملی و فراملی خود را پیشگام و در سایر حوزه های تخصصی شرکت های وابسته صا ایران و طرحها و پروژه های فراشرکتی خود را همکار و همراه می داند.
شرکت صنایع الکترونیک شیراز اعتقاد دارد که انجام مأموریت و دستیابی به اهداف امری است که می بایستی توسط مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان سازمان صورت گیرد. لذا برای توسعه و ارتقاء آنان در ابعاد مختلف اهمیت ویژه ای قائل است.
شرکت صنایع الکترونیک شیراز در این راستا تأمین نیازمندی های نیروهای مسلح را در اولویت قرار داده و در عین حال تأمین نیازمندی های سازمان های کشوری و عموم مردم و نیز بازار خارجی (صادرات) را در حوزه های مرتبط مورد توجه قرار داده است. شرکت صنایع الکترونیک شیراز برای تأمین نیازمندیهای مشتریان و کسب رضایت آنان و توسعه سهم بازار داخلی و خارجی خصوصاً کشورهای آفریقائی، آسیائی و خاور میانه جایگاه ویژه ای را قائل است و در این راستا از شیوه های جدید مدیریت سازمان و توسعه نظام مدیریت کیفیت و بهبود و ایجاد تحول در حوزه های مختلف به عنوان ابزارهای کارآمد استفاده می نماید. در این راستا شرکت صنایع الکترونیک شیراز در مقابل شرکت صنایع الکترونیک ایران نهادهای نظارتی و نیز نیروهای مسلح و سایر مشتریان پاسخگو بوده و به گونه ای که تصویری روشن، شفاف، پاسخگو و بالنده از شرکت صنایع الکترونیک شیراز در اذهان سازمان های ذیربط و جامعه تداعی نماید و ارزیابی آنها در این خصوص همواره یک ارزیابی مثبت و رو به رشد باشد. 
(لازم به ذکر است که بیشتر تولیدات این شرکت تحقیقاتی بود وجنبه تولید انبو را ندارد.
این شرکت در زمان پهلوی دوم برای ایجاد قطب الکترونیک اسیا و ساخت چرخ بال(هلیکوپتر) و تولید انواع موشک های دراگون و تاو (که هردو موشک در زمان شاه دیپلم افتخاری  از شرکت های اصلی دریافت کردن) و موشک های قاره پیما ساخته شد ولی بعد از انقلاب بخاطر تحریم های فراوان و مدیریت اشتباه این شرکت به یک شرکت تحقیقاتی تبدیل شده است.بعد از انقلاب نیز قرار بر قطب الکترونیک بودن شیراز برای ایران بود ولی با گذشت زمان وفشار های فراوان اصفهانی ها در وزارت دفاع قسمت های بزرگی از شرکت صا شیراز به اصفهان انقال یافت)
نشانی میدان صنایع الکترونیک
/ 2 نظر / 69 بازدید
مریم

هر چی مربوط به مسایل اقتصادی و مالی میشه دوست دارم!

شیرازی

دمت گرم وبت جامعو کامل هس من دنباله مناطق جرم خیز شیراز هستم ممنون میشم اگه مطلبی داشتی بذاری در ضمن گوره بابای این اصفهانیا!!!!