شهرستان شیراز

شهرستان شیراز مرکز استان فارس می باشد این شهرستان در مرکز استان فارس قرار گرفته و از شمال به شهرستان های مردشت و سپیدان و از شرق به شهرستانهای فسا(پسا) ، استهبان و ارسنجان ،از جنوب به جهرم(گهرم) و فیروز آباد(پیروزآباد) واز غرب به شهرستان کازرون محدود می شود

مختصات جغرافیای این شهرستان عبارتست از 33 درجه و 52 دقیقه طول شرقی و36 درجه و29 دقیقه عرض شمالی.ارتفاع آن از سطح دریا بیش از 1500 متر می باشد

در این شهرستان تعداد 45 رشته قنات 32 حلقه چاه عمیق وچشمه های فراوانی وجود دارد مساحت شهرستان شیراز 10688/8 کیلو متر مربع می باشد

شهرستان شیراز از شش بخش و 21 دهستان تشکیل شد است که بخش ها عبارتند از:

مرکزی(شیراز)سروستان ،زرقان،کربال،کوار،وارژن

شهرهای واقع در شهرستان شیراز عبارتند از شیراز ، زرقان ، سروستان ،خرامه وکوار

/ 0 نظر / 12 بازدید